Bestuur

Samenstelling kerkfabriek Sint-Servaas

De kerkfabriek van Herselt bestaat uit 6 leden waarvan er 5 worden verkozen. Het zesde lid wordt door de bisschop aangesteld.

De huidige samenstelling van de kerkraad van Herselt: Karel Eyckmans Voorzitter, Milo Anthonis Secretaris, Guy Bergen Penningmeester, Willy Vanhulsel Ere-voorzitter, Gert Jennes Raadslid en Jan Dams aangestelde van de bisschop.

Op de foto hieronder is Walter Vits nog te zien, de vorige aangestelde van de bisschop.

Om de drie jaar is er een gedeeltelijke vernieuwing van de Kerkraad. Kandidaten kunnen zich aandienen na aankondiging van de verkiezing aan de Sint-Servaaskerk.In onze gemeente bestaat ook een “Centraal Kerkbestuur”: het is een overlegorgaan binnen de kerkfabrieken en tussen de kerkfabrieken en het gemeentebestuur.

De leden van de kerkraad oefenen hun mandaat uit zonder enige vergoeding.

De penningmeester heeft een bescheiden vergoeding die wettelijk is vastgelegd.

De kerkraad contacteren, kan via het onderstaande formulier:

    Vul deze letters in: captcha